Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Miten tukea mielen kuntoutujaa työelämäkynnyksen ylittämisessä ja työhön palaamisessa 2.-3.10.2012

11.09.2012 - 12.09.2012 | Kuntoutussäätiö, Pakarituvantie 4, 00410 Helsinki


Meitä ihmisiä yhdistävät monet inhimilliset piirteet kuten se, että tarvitsemme toiveikkuutta ja uskoa tuleviin mahdollisuuksiin. Erityisen paljon niitä tarvitaan silloin, kun ihmisen mieli on joutunut koetukselle. Mielenterveyden vaikeuksista toipuva ja kuntoutuva tarvitsee usein tukea, kannustusta ja rohkaisua kyetäkseen ylittämään opiskelu- tai työelämäkynnyksen tai palatakseen työhönsä pitkän sairausloman jälkeen. Hän voi tarvita tietoa ja tukea henkilökohtaisen muutoksensa läpikäymiseen ja tavoitteiden asettamiseen omalle elämälleen. Näihin tarpeisiin vastaamiseen on ammattilaisille olemassa hyviä välineitä.

Miten voimme auttaa yhä useampia mielenterveyskuntoutujia heidän tiellään kohti työelämää? Joutavatko masennuksen sairastaneet työkyvyttömyys-eläkkeelle? Vai voisimmeko löytää uusia näkökulmia ja uutta ymmärrystä masennukseen ja keinoja siitä toipumisen edistämiseen? Miten voimavaroja valmennetaan matkalla työelämään? Miten työhön paluuta voidaan edistää intensiivisen tuen, hoito- ja kuntoutustahojen yhteistyön sekä ratkaisukeskeisen työskentelyn keinoin?

Olet tervetullut Kuntoutussäätiön koulutukseen kuuntelemaan ja keskustelemaan ajankohtaisesta aiheesta. Koulutuksen tavoitteena on avartaa ymmärrystä mielenterveyskuntoutujan matkasta työ- ja opiskelupolulla. Koulutus antaa myös konkreettisia välineitä tukea tarvitsevan ihmisen kohtaamiseen, luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen luomiseen sekä ratkaisuihin keskittyvään ajatteluun.

Koulutuksen vetäjä: VTM, projektipäällikkö Sari Nyholm, Kuntoutussäätiö

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollossa, TE-hallinnossa, sosiaalivakuutuksessa, opetusalalla, kuntoutuksen erityispalveluissa, nuorten parissa tehtävässä työssä, mielenterveyspalveluissa, työllistymispalveluissa ja muussa asiakkaiden ohjaustyössä ja palvelujen kehittämistyössä työskenteleville sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittautumiset 17.9.2012 mennessä ja tarkempi ohjelma:

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016