Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Lasten kuntoutusalan ammattilaisille suunnatut koulutukset

10.02.2017 - 31.05.2017 | Metropolia Ammattikorkeakoulu, Helsinki


Koulutuksessa perehdytään lapsen toimijuutta ja osallistumista vahvistavan kuntoutuksen hyviin käytänteisiin ja toimintatapoihin, sekä pohditaan niiden käyttömahdollisuuksia omassa työssä. Koulutus sisältää teoreettisia perusteita ja käytännön työkaluja.

Koulutus toteutuu kolmena päivänä, jotka ovat sisällöltään erilaisia. Koulutukset ovat maksuttomia.

Koulutukset järjestetään Helsingissä Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa. Koulutusten ilmoittautuminen avautuu 16.11 ilmoittautumislinkin kautta. Lisätietoja koulutuksista voi pyytää hankkeen toimijoilta.

Koulutuspäivien teemat ja ajankohdat:

1) pe 10.2.2017 Lapsen merkityksellinen toiminta arjessa – väline tunnistamiseen ja kuvaukseen

2) to 27.4.2017 Lapsen tavoitteet -neuvottelun hyvä käytäntö

3) ke 31.5.2017 Lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavien toimintatapojen syventävä koulutuspäivä

Ensimmäiseen ja toiseen koulutuspäivään voi osallistua lasten kuntoutuksen ammattilaiset yksittäisinä koulutuspäivinä, ja tällöin niistä saa päiväkohtaisen täydennyskoulutustodistuksen. Kolme koulutuspäivää ovat laajuudeltaan yhteensä kolme opintopistettä sisältäen syventävän välitehtävän. Kolmanteen koulutuspäivään (31.5) ovat tervetulleita lasten terapeutit, jotka ovat osallistuneet ensimmäiseen (10.2) ja toiseen (27.4) koulutuspäivään, ja jotka työskentelevät Kelan järjestämän lasten vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen parissa.

Koulutukset liittyvät Lapsen oikeus osallistua kuntoutukseensa (LOOK)- lapsen edun arviointi -hankkeeseen. Kouluttajina toimivat hankkeen asiantuntijat ja kehittäjäkumppanit. LOOK-hanke on kolmivuotinen (2014- 2017) projekti, joka toteutuu Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Lastensuojelun Keskusliiton yhteistyönä. Hankkeessa kehitetään lapsen osallistumista ja toimijuutta vahvistavia toimintatapoja ja välineitä, joita lapsi, perhe ja ammattilaiset käyttävät yhdessä. Hanketta rahoittaa Kela ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Salla Sipari (Metropolia, Kuntoutuksen YAMK tutkintovastaava).

 

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 07.12.2016