Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntouttavan sosiaalityön kehittämispäivät

22.04.2009 - 24.04.2009 | Kuntoutussäätiö, Helsinki


Sosiaalityöntekijät kohtaavat arkityössään vaikeasti ennakoitavia ja hallittavia syrjäytymisriskejä. Kuntouttava sosiaalityö on käsitteenä ja työorientaationa noussut ajankohtaiseksi 2000-luvulla työelämän ja hyvinvointipalvelujen epävakaistumisen myötä. Kuntouttava sosiaalityö on sosiaalista muutostyötä, jonka avulla luodaan, palautetaan ja ylläpidetään omaehtoisen selviytymisen, hyvän elämänlaadun ja elämänhallinnan edellytyksiä. Syrjäytymisen ehkäiseminen, asiakkaiden itsenäisten ja myönteisten elämänvalintojen tukeminen sekä täysivaltaisen kansalaisuuden edistäminen ovat sen perusarvoja.

Kuntouttava näkökulma on sosiaalityön työorientaatio, jota voidaan soveltaa laajasti kuntien peruspalveluissa, päihde-, mielenterveys-, kuntoutus-, vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajatyössä sekä terveys- ja kriminaalisosiaalityössä.

Vetäjä: koulutuspäällikkö, Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö

Kohderyhmä: Kuntoutusalalla, kolmannella sektorilla, kuntien sosiaalitoimen aikuissosiaalityössä ja aktivoinnissa, työvoiman palvelukeskuksissa, päihde-, mielenterveys-, kuntoutus-, vammais-, vanhus- ja maahanmuuttajatyössä sekä terveys- ja kriminaalisosiaalityössä työskentelevät sosiaalityöntekijät.

Osallistumismaksu: 350 euroa (hintaan ei lisätä arvonlisäveroa), joka sisältää kurssimateriaalin ja ruokailut. Osallistumismaksu laskutetaan koulutuksen jälkeen. Mikäli koulutukseen ilmoittautunut jää saapumatta, veloitetaan koko osallistumismaksu.

Ilmoittautumiset: Kuntoutussäätiö, Koulutus, PL 39, 00411 Helsinki, telefaksi: (09) 5304 343, puhelin: (09) 530 41/ koulutussihteeri Pirjo Kuoppala, sähköposti:
pirjo.kuoppala@kuntoutussaatio.fi

Lue lisää/ilmoittaudu
Sisältö päivitetty 30.05.2016