Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kotikuntoutusta ikääntyneille

16.03.2010 - 17.03.2010 | Kuntatalo, Helsinki


Koulutuksen keskeiset teemat

• Kotikuntoutus – mistä kyse? Miksi tarpeen?
• Ruotsin ja Tanskan mallien soveltaminen
suomalaiseen vanhustyöhön
• Kotikuntoutuksen malleja ja toteutustapoja
vanhustyössä
• Kuntouttava kotihoito
• Vertainen toimijana ikääntynen kuntoutuksessa
• Yhteistyö ja työnjako kotikuntoutuksessa

Ikääntyneiden palvelujen laatusuosituksessa korostetaan ikääntyneille kotona annettavaa kuntoutusta ja kuntouttavaa kotihoitoa.

Kuntoutuksen merkitys väestön ikääntyessä on haaste paitsi järjestelmille myös ammattilaisille. Kaikkia tarvitaan. Koulutuksessa esitellään ideoita ja ratkaisuja kuntoutuksen ja kuntouttavan toiminnan toteuttamiseksi paitsi kotihoidon asiakkaille, myös muille kotonaan asuville ikääntyneille. Koulutuksessa paneudutaan myös yhteistyöhön ja työnjakoon kunnan, järjestöjen, yksityisen sektorin ja omaisten kesken ikääntyneiden toimintakyvyn edistämisessä ja säilyttämisessä.

Koulutus on tarkoitettu kaikille julkisen- ja yksityisen sektorin vanhustyön ja kuntoutuksen ammattilaisille. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Tervetuloa!

Aikataulu

8.30 Ilmoittautuminen ja tulokahvi

Puheenjohtajana erityisasiantuntija Tupu Holma, Suomen Kuntaliitto

9.00 Kotikuntoutus – mitä uutta, mitä vanhaa, mitä lainattua

• Mitä kotikuntoutukseen sisältyy – mistä on kyse?
• Kuka voi kuntouttaa ja ketä?
• Eri toimijoiden roolit ja tehtävät kotikuntoutuksessa
• Ikääntynyt ja hänen läheisensä toimijoina

Erityisasiantuntija Tupu Holma,
Suomen Kuntaliitto

9.45 Ikääntyneen kotona selviytymisen tukeminen – näin muualla

• Voisiko Ruotsin ja Tanskan kokemuksista oppia?
• Onnistumisen edellytyksenä resursointi kotihoitoon ja kotikuntoutukseen
Johtava koulutupäällikkö Jari Koivisto, FCG Finnish Consulting Group Oy

10.15 Tauko

10.30 AKU –hankkeesta malliksi muille?

• Rintamaveteraanien ja sotainvalidien avo- ja kotikuntoutuksen
kehittämishankkeessa kehitettiin uusi toimintamalli ikääntyneen
kuntoutumisen tueksi kotona – millainen?
• Kunnan, järjestön ja laitoksen yhteistyö AKU –hankkeessa
• Kotikuntoutuksesta vastaavan työparin; lähihoitaja ja kuntoutustyöntekijä, roolit
ja tehtävät kotikuntoutuksessa
• Kokemuksia; haasteet ja solmukohdat, hyvät kokemukset ja toimintatavat

AKU –hanke

11.15 Kommenttipuheenvuorot

• Mallin toimivuus kunnan vanhustyön näkökulmasta

11.30 Keskustelua aamupäivän teemoista

12.00 Lounas

13.00 Kuntouttava kotihoito

• Mikä tekee kotihoidosta kuntouttavaa?
• Mitä kuntouttava kotihoidon toteuttaminen vaatii?
• Erilaisen ja manialaisen osaamisen hyödyntäminen

Kotihoitopäällikkö Jaana Nummijoki, Helsingin kaupunki

14.00 Yhteistyö ja työnjako kuntouttavassa kotihoidossa

• Haasteita ja kokemuksia: paikallinen puheenvuoro

14.30 Kahvitauko

15.00 Vertainen kuntouttajana

• Ikääntyneen toimintakyvyn edistäjänä ja liikkumiseen opastajana toinen
ikääntynyt
• Kokemuksia ikääntyneiden Tutor – toiminnasta

Hankeohjaaja Tuula Kainlauri,
Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen -hanke

15.45 Koulutuspäivän yhteenveto ja loppukeskustelu

16.00 Hyvää kotimatkaa

Hinta
200 € (+ alv 23 %)
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Veloitukseton peruutus
8.9. mennessä, tämän jälkeen tulleista peruutuksista veloitamme peruutuskuluina 50 % tilaisuuden hinnasta. Jos peruutuksen syynä on sairaus tai muu pätevä este veloitamme 10 % tilaisuuden hinnasta, kuitenkin vähintään 50 € + alv 23 %, sekä kokouspaikan laskuttamat todelliset kustannukset.


Sisältö päivitetty 26.09.2016