Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

STEA kutsuu järjestötoimijat mukaan linjaamaan lähivuosien toimintaansa

Kuntoutusverkosto KUVE aloitti neljännen toimintavuotensa tammikuussa juhlallisesti Säätytalolla. Järjestyksessään 12. verkoston kokous pidettiin noin 40 verkostojäsenen voimin.

Verkostokokous käsitteli kuluvan vuoden toiminta- ja vaikuttamissuunnitelmaa sekä keskusteli viime syksynä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) johtajana aloittaneen Kristiina Hannulan kanssa.

STEA jatkaa RAY:n viitoittamalla tiellä

Hannula kertoi, että avustuskeskuksessa ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä uuteen organisaatioon. STEAn ydintehtävät tulevat RAY:n vastaavista: päätavoitteena on taata monipuolinen ja aktiivinen järjestötoimijoiden kenttä koko maahan. Jotain uuttakin ilmassa on. Valtioneuvosto asetti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteyteen sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunnan sekä neuvottelukunnan erillisen arviointi- ja avustusjaoston.

Avustusasioiden neuvottelukunnan ja arviointijaoston perustaminen ovat periaatteessa merkittäviä organisatorisia muutoksia. Vielä tässä vaiheessa näiden kummankin tosiasiallinen merkitys järjestötoiminnalle on konkretisoitumatta.

Järjestöjen edustajista koostuva avustusasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on antaa sosiaali- ja terveysministeriölle lausuntoja avustustoiminnan yleisistä linjauksista ja strategisista suuntaviivoista. Neuvottelukunta myös kehittää ja arvioi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa. Arviointi- ja avustusjaosto puolestaan ottaa kantaa STEAn tekemiin avustusehdotuksiin. Lisäksi jaosto voi tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta.

Uudet linjaukset pian suunnittelun alle

STEAn avustustoiminnalle on määritelty linjauskauden 2017-2019 ajaksi kuusi järjestötoiminnan terveyttä ja hyvinvointia edistävää tavoitealuetta. Näistä erityisesti kaksi, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen ja työelämäosallisuuden vahvistaminen, kohdistuvat kuntoutuksen alueen toimintaympäristöön. STEA käynnistää lähiaikoina uuden linjauskauden suunnittelutyön ja kertoo miten toimijat pääsevät keskustelemaan uusista linjauksista. Tässä keskustelussa myös kuntoutusverkosto KUVE haluaa olla aktiivisesti mukana.

Avustustoiminnan uusissa linjauksissa tullaan varmuudella hyvin nopeasti kohtaamaan eri avustusjärjestelmien harmonisointiin ja digitalisointiin liittyviä kysymyksiä. Moniulotteisesta valtionavustustoiminnasta on hyvin vaikeaa luoda kokonaiskuvaa. Avustustoiminnan prosesseissa ja järjestelmissä on suurta vaihtelua viranomaisten välillä ja jopa saman peliyhtiön sisällä. Kehitystyötä on pääsääntöisesti tehty avustushaku tai organisaatio kerrallaan. Valtionavustuskäsittelyn eri vaiheisiin käytetään kokonaisuudessaan tällä hetkellä jopa 400 henkilötyövuotta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2017). Tässä työssä uudella rahapeliyhtiöllä on kokonaisuudessaan näytön paikka.


Kaikille kuntoutuksesta kiinnostuneille avoin KUVE toimii kuntoutujan aseman parantamiseksi 1) luomalla jaettua ymmärrystä kuntoutuksesta 2) vahvistamalla ja selkiyttämällä kuntoutuksen asemaa yhteiskunnassa 3) vaikuttamalla tulevaisuuden kuntoutuksen rakenteisiin, toimintatapoihin ja sisältöihin.

Kuntoutusverkosto KUVEn toimintaa koordinoivat SOSTE ja Kuntoutussäätiö. Puheenjohtajana toimii Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen. Verkoston jäseniin, toimintaan ja materiaaleihin voi tutusta Innokylän kaikille avoimessa työtilassa. Sieltä löytyvät myös tiedot seuraavista kokouksista ja muuta ajankohtaista.

Ilmoita kiinnostuksestasi liittyä verkostoon: jaana.joutsiluoma(at)soste.fi


Teksti: Mika Ala-Kauhaluoma

Kuva: Olli Laasanen


Sisältö päivitetty 31.01.2018

Kommentoi artikkelia