Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Toimijat

Kuntoutuksen toimijoita on Suomessa useita. Päävastuu kuntoutuksen järjestämisestä on kotikunnalla, julkishallinnolla ja valtiolla.

Kuntoutusta antaa julkinen sektori eli perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Kuntoutus on mahdollista Kelan tarjoamien, työ- tai liikennetapaturmavakuutusten, työvoimatoimatoimiston ja työeläkeyhtiöiden kautta sekä omarahoitteisesti. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu muun muassa kuntoutukseen ohjaus.

Kuntoutus tapahtuu kuntoutuslaitoksessa tai -yrityksessä , työterveyshuollossa, sairaalassa, työvoimahallinnon toimipisteissä, terapeutin luona tai vaikka verkkokuntoutuksena. Järjestöt ovat Suomessa vahvoja toimijoita kuntoutuksen kentällä.

Monissa yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa on kuntoutukseen liittyvää opetusta. Niiden lisäksi  kuntoutusta tutkitaan useissa tutkimuslaitoksissa sekä tutkimus- ja kehittämistyötä tekevissä kuntoutuslaitoksissa.

Vakuutuslaitosten kautta voi hakeutua lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen, jos kuntoutuksen tarve johtuu työ- tai sotilastapaturmasta, ammattitaudista tai liikenneonnettomuudesta.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017