Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Kuntoutuksen jaottelut

Kuntoutusmuotoja voidaan jäsentää eri tavoin, kuten elämänvaiheen, sairauden tai kuntoutettavan ryhmän mukaan.

Kuntoutus eri ikäryhmissä
Eri elämänkaaren ja ikävaiheisiin liittyy erityispiirteitä kuntoutuksen ja kuntoutumisen kannalta. Lasten, nuorten, aikuisten työikäisten ja ikääntyneiden ihmisten kuntoutus eroavat toisistaan.

Kuntoutus eri sairaus- ja kohderyhmissä
Kuntoutuksen perusteena saattaa olla vika, vamma, sairaus, haitta tai tietty elämäntilanne. Eri kohde- ja sairausryhmille on suunnattu erilaista kuntoutusta.

Kuntoutus voidaan jäsennellä myös lääkinnällisen, ammatillisen, sosiaalisen ja kasvatuksellisen kuntoutuksen osa-alueisiin.

Kuntoutuksessa käytettäviä terapioita on useita, kuten fysioterapia, toimintaterapia, psykoterapia, puheterapia, neuropsykologinen kuntoutus, musiikkiterapia, taideterapia, valokuvausterapia ja ravitsemusterapia. Terapia on usein vaikuttavinta osana moniammatillista kuntoutusta.

 


Sisältö päivitetty 18.08.2016