Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Järjestöuutiset

Järjestöuutiset - 2.10.2017

Puhevammaisten viikon teemana Hetkiä arjessa

Puhevammaisten viikko käynnistyy 2.10.2017 teemalla Hetkiä arjessa. Viikon aikana tuodaan esille puhevammaisten ihmisten omaa ääntä ja tarinoita tapahtumien, videoiden  ja tiedotuksen kautta. Suomessa on noin 65 000 puhevammaista ihmistä, jotka eivät pysty puhumaan tai joiden puhe on hyvin epäselvää. Heidän voi myös olla vaikeaa ymmärtää puhetta. Puhevammalla tarkoitetaan vaikeutta ymmärtää tai tuottaa puhetta niin hyvin […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 27.9.2017

SOSTEn Väkevästi yhdessä -blogi: Satavuotisjuhlat järjestöjen rahoilla

”Ongelma tulee kaavailusta rahoittaa juhlapäätös varoilla, jotka jäivät jakamatta, kun RAYn tie itsenäisenä peliyhtiönä tuli päätökseensä. Peliyhteisöt yhdistettiin muuttamalla arpajaislakia, johon kirjattiin sanatarkasti näin: Nykyisten rahapeliyhteisöjen rahapelitoiminnasta kertyneet mahdolliset jakamatta jääneet tai rahastoidut varat käytetään siirtymäsäännösten mukaan arpajaislaissa säädettyihin käyttötarkoituksiin siten, että kunkin yhteisön osalta tuotto käytetään sen edunsaajaryhmien eduksi. Myöhemmin täsmennetään, että varat on […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 27.9.2017

Aspa-säätiön toimitusjohtajaksi valittu Tuomas Koskela

Aspa-säätiön hallitus on kokouksessaan 26.9.2017 valinnut säätiön toimitusjohtajaksi valtiotieteiden maisteri Tuomas Koskelan. Aspa-säätiön toimitusjohtajana vuodesta 2013 toiminut ekonomi Jyrki Pinomaa jää eläkkeelle alkuvuodesta 2018 ja Koskela aloittaa säätiön toimitusjohtajana tammikuun 2018 alussa. ​Tuomas Koskela on toiminut vuodesta 2012 Raha-automaattiyhdistyksessä  – tämän vuoden alusta sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAssa – viimeksi va. johtajana ja arviointi- ja […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 21.9.2017

Aivoliiton palvelut oy palveluiden tuottamiseen

Uusi Aivoliiton palvelut oy vastaa jatkossa palveluiden tuottamisesta ja kehittämisestä. Muutos näkyy erityisesti koulutustarjonnan lisäämisenä. Tällä pyritään vastaamaan esimerkiksi sote-uudistuksen tuomiin haasteisiin. – Haluamme tällä uudistuksella vahvistaa entisestään asemaamme myös luotettavana ja asiantuntevana kouluttajana sekä terapioiden ja puhevammaisten tulkkauspalveluiden tuottajana, Aivoliiton toiminnanjohtaja Tiina Viljanen kertoo. Aivoverenkiertohäiriön sairastaneita on Suomessa noin 100 000 ja määrän ennustetaan […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 20.9.2017

Kuurojen liitto juhlistaa kuurojen viikkoa verkkobileillä

Syyskuun viimeisellä viikolla 18.–24.9. vietetään kansainvälistä kuurojen viikkoa, jonka teemaksi Kuurojen maailmanliitto (WFD) on tänä vuonna nimennyt ”Full Inclusion with Sign Language!’ Suomessa kuurot ja kuulevat juhlivat yhdessä verkkobileissä: kaksikielinen lähetys on kaikkien saavutettavissa. Yhteiset juhlat avaavat myös oven viittomakieliseen kulttuuriin. Kuurojen Liitto juhlistaa viikkoa pe 22.9. klo 18–20 lähettämällä viihteellisen juhlalähetyksen suorana osoitteessa: www.kuurojenliitto.fi. Konsepti on ainutlaatuinen: […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 19.9.2017

Muistini.fi tuo esiin muistisairauden monet kasvot

Tällä viikolla vietetään Muistiviikkoa teemalla Muistisairauden monet kasvot. Viikon alkajaisiksi avautuu 18.9. Muistisairauden monet kasvot -verkkosivusto: www.muistini.fi.  Muistisairauksiin liittyy virheellisiä ennakko-oletuksia, joita verkkosivusto murtaa. Muistisairauteen kun voi sairastua monen ikäisenä. Se ei välttämättä näy ulospäin. Se ei välttämättä alkuvaiheessa edes muuta elämää kovin paljon. Ihmisestä on aina jäljellä enemmän kuin hänestä on kadonnut, muistuttaa myös kampanjan suojelija Sirpa Pietikäinen. Muistisairauden […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 5.9.2017

Juha Mikkonen EHYTin toiminnanjohtajaksi

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n uudeksi toiminnanjohtajaksi on nimitetty Juha Mikkonen. Uusi toiminnanjohtaja aloittaa tehtävässä loppuvuoden aikana. Juha Mikkonen on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja sosiaalipsykologi. Tällä hetkellä Mikkonen koordinoi Suomen Mielenterveysseuran toteuttamaa ja valtioneuvoston kanslian rahoittamaa YhdessäMielin-hanketta, jossa kartoitetaan toimivia malleja päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi osana sote-uudistusta. Lue lisää EHYT ry:n sivuilta    

Lue lisää

Järjestöuutiset - 29.8.2017

SOSTEkirje ilmestynyt. Tutustu ja tilaa.

Sosten tuoreessa uutiskirjeessä pääsihteeri Vertti Kiukas kirjoittaa etuusjärjestelmän uudistamisesta. SOSTE on aloittanut oman uudistusmallin valmistelun. ”Sote-järjestöille on tärkeää olla keskustelussa mukana omilla aloitteillaan ja esityksillään. Onnistuakseen vaikuttamisessa tarvitaan laajaa jäsenistön yhteistyötä.   Uutiskirjeessä lisäksi tietoa Innokylän Innovaatiokatsauksesta. Innovaatiokatsaukseen on koottu Innokylään kuvattuja terveyden edistämisen toimintamalleja ja erilliselle kokoomasivulle kunta-järjestösektorilta toimiviksi havaittuja ratkaisuja. Lue lisää Innokylän sivuilta.    Lisäksi […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 25.8.2017

Erityinen sisaruus: Haastattelukutsu kirjaa varten

 Millaista on olla erityisen sisaruksen aikuinen sisko tai veli? Haluaisitko antaa haastattelun kirjaa varten?   Mistä on kyse? Tekeillä on kirja erityisestä sisaruudesta aikuisvuosina. Kirjaa varten etsitään haastateltavia, jotka haluaisivat kertoa kokemuksistaan. Keitä haastatellaan? Haastattelukutsu on tarkoitettu niille aikuisille, joiden sisko tai veli on ollut lapsuudestaan saakka vakavasti sairas tai vammainen. Haastattelujen toteutus? Haastattelujen ajankohta on […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 24.8.2017

Opas: Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta

Harrastuksissa ja vapaaehtoistyössä hankitaan osaamista, josta on hyötyä niin yksilölle, työelämälle kuin yhteiskunnalle. Suomen Partiolaiset ja Sitra ovat julkaisseet oppaan Kovaa osaamista harrastuksista ja vapaaehtoistoiminnasta! – Partion kokemuksia hyödynnettäväksi järjestöille osaamisen näkyväksi tekemiseen.  Lataa opas Partion nettisivuilta. Oppaassa annetaan järjestöille monipuolinen valikoima keinoja, joilla virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella kertynyttä osaamista voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin. Osaamisen tunnistamisesta hyötyvät kaikki […]

Lue lisää