Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Järjestöuutiset

Järjestöuutiset - 27.1.2020

Tilaa kokemusasiantuntija työtehtäviin Kokemustalosta!

Kokemustalo ry:n kautta löydät kokemusasiantuntijan työtehtäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kokemusasiantuntijalla on kokemustietoa sairaudesta, sairastamisesta, hoidossa ja kuntoutuksessa olemisesta. Kokemusasiantuntija tietää, mikä häntä on auttanut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet hänen tai läheisensä toipumiseen. Hänellä on halu kehittää palveluita ja auttaa muita omalla kokemuksellaan. Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaista kokemusta somaattisista sairauksista, mielenterveys- […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 19.12.2019

Tutkimus: Kohderyhmien osallistumista päihde- ja mielenterveysyhdistysten toimintaan tulee vahvistaa

Julkaistu: 18.12.2019 Joka kolmannessa päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksessä kohderyhmien edustajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen vain vähän. Vertaisyhdistyksissä osallistuminen on aktiivisinta ja jäsensidokset vahvimpia. Niissä yhdistyksissä, jotka tuottavat palveluja, osallistuminen erityisesti päätöksentekoon on vähäisempää ja jäsensidos hauraampi. Yhdistykset tukevat aktiivista kansalaisuutta tarjoamalla vaikuttamisen mahdollisuuksia muun muassa vertaisyhdistysten edunvalvonnassa. Palveluja tuottavissa yhdistyksissä on mahdollista vaikuttaa […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 17.12.2019

Ilmoittaudu mukaan kokemusasiantuntijakoulutuksiin!

Kokemustalo ry järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa kokemusasiantuntijakoulutuksia. Vuonna 2020 Kokemustalo ry järjestää myös täydennyskoulutuksia kokemusasiantuntijoille. Kokemusasiantuntijatehtävien laajentuessa hyvinkin moninaisiin työtehtäviin sosiaali- ja terveydenhuollonpalveluissa, Kokemustalo ry kouluttaa erilaisilla kokemustaustoilla olevia kokemusasiantuntijoita kaikkialla Suomessa. Koulutus antaa valmiudet toimia kokemusasiantuntijatehtävissä. Tilaaja maksaa työtehtävistä kokemusasiantuntijalle palkkion. Tutustu kokemusasiantuntijakoulutuksiin, joiden haku on nyt käynnissä: Keravan Opisto Kokemusasiantuntijakoulutus 15.1.-17.6.2020. Hakuaika […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 11.11.2019

Selvitys: Järjestöillä hyviä kokemuksia verkkosopeutumisvalmennuksesta

Sopeutumisvalmennuksen avo- ja verkkokurssit ovat muutaman viime vuoden aikana yleistyneet runsaasti, mutta tarkkaa tietoa kokemuksista ja siitä, kuinka moni järjestö järjestää verkkokursseja, ei ole. Kuntoutussäätiö selvitti asiaa kyselyllä, jota olivat ideoimassa STEA ja sopeutumisvalmennuksen kehittämistyöryhmä. Huhtikuussa 2019 lähetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 26 järjestöä STEAn sope-avustusta saaneista 44 järjestöstä. Pääsette lukemaan koko tiedotteen tästä.

Lue lisää

Järjestöuutiset - 11.11.2019

Tutkimus: Vertais- ja kokemusasiantuntijatoimintaan osallistuminen tukee hyvinvointia laaja-alaisesti

Julkaistu: 05.11.2019 Mielenterveys- ja päihdejärjestöt tekivät kyselyn vertaisille ja kokemusasiantuntijoille (n=110). Heidän hyvinvoinnilleen järjestöjen toimintaan osallistumisessa keskeistä on sen tarjoama mielekäs tekeminen, vertaistuki, osallisuus ja yhteisöllisyys. Toiminta tarjoaa vaikutusmahdollisuuksia ja siirtymiä työelämän ulkopuolelta palkkatyöhön. Arvostetuksi tuleminen sekä vaikeiden kokemusten hyödyntäminen toisten auttamiseen ja palvelujen kehittämiseen edistävät hyvinvointia. Toiminnan luonne palkkatyönä oli vastaajille tärkeää, samoin toiminnasta […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 6.11.2019

Tutkimus: Mielenterveys- ja päihdeomaisten ristiriitaiset tunteet läheistä kohtaan vaikeuttavat omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista

A-klinikkasäätiön tiedote Julkaistu: 04.11.2019 Omaiset kokevat moninaisia tunteita mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan ja ne vaihtelevat läheisen elämäntilanteen ja sairauden vaiheen mukaan. Läheisen tilanne aiheuttaa hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Kaiken pohjana on kuitenkin rakkaus ja välittäminen. Keskittyminen läheisen ongelmaan vaikeuttaa omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja rajojen asettamista suhteessa läheiseen. Myös ristiriitaiset käsitykset mielenterveys- ja […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 21.5.2019

Lähde mukaan uuteen – tuottamaan tarinoita uuteen yhteisölliseen mediaan!

Haluaisitko jakaa kokemuksesi? Kertoa muille samankaltaisessa elämäntilanteessa oleville tarinasi? Muotoilla tarinaksi tai kuviksi sen, miten järjestösi toiminta on auttanut sinua elämässäsi. Lähde mukaan uuteen – tuottamaan tarinoita uuteen yhteisölliseen mediaan! Kehitämme uutta yhteisöllistä mediaa. Sinä voit olla mukana tuottamassa kokemustarinoita mediaan ─ kanavaan, jonka sisällön tuottamisessa aktiivisessa osassa ovat järjestöjen jäsenet, kokemusosaajat ja kuntoutujat itse. […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 14.5.2019

Nimikilpailu – Ehdota nimeä uudelle yhteisölliselle medialle!

Muotoilemme uutta yhteisöllistä mediaa, joka tuo toimijat yhteen ja kuntoutujien äänen kuuluviin. Uusi yhteisöllinen media on vuorovaikutuksellinen yhteisöalusta, jonka sisällön tuotannossa aktiivisessa osassa ovat kokemusosaajat ja kuntoutujat itse. Yhteisöllisessä mediassa julkaistaan kokemustarinoita eri medioita hyväksikäyttäen – blogeja, videoita, podcasteja, valokuvia… Jokainen saa äänensä kuuluviin! Kokemusosaajat tuottavat tarinoita myös yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kokemustarinoiden sisällöntuottamisen tukena on […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 17.4.2019

Tuomme kuntoutujien äänen kuuluviin – Kuntoutusportti.fi uudistuu

Uudet tuulet puhaltavat Kuntoutusportissa! Verkkosivusto uudistuu yhteisöalustaksi, joka tuo kuntoutuksen hyödyt ja tarinat kuuluviin eri näkökulmista. Rakennamme verkkosivustosta uutta vuorovaikutuksellista yhteisöalustaa ja kanavaa, jonka sisällön tuottamisessa aktiivisessa osassa ovat kuntoutujat itse. Kokemusosaajat ja asiantuntijat toimittavat yhdessä tarinoita uuteen yhteisölliseen mediaan. Julkaisemme sivustolla kokemusosaajien tarinoita eri medioita hyväksikäyttäen – blogeja, videoita, podcasteja, valokuvia… Jokaisella on mahdollisuus […]

Lue lisää

Järjestöuutiset - 14.11.2018

SOSTEn blogi: Sopeutumisvalmennus toimii myös ennalta ehkäisevässä mielessä

”Sopeutumisvalmennus menetelmänä on niin asiakaslähtöinen ja moneen taipuva, että se toimii myös ennalta ehkäisevässä mielessä”, kirjoittaa Eläkeliiton suunnittelija Anu Korhonen SOSTEn blogisarjassa sopeutumisvalmennuksesta. ”Eläkeliitossa meidän kurssilaisillamme ei välttämättä ole mitään asiaan liittyvää diagnoosia viasta, vammasta tai sairaudesta kurssille tullessaan. Kuitenkin esimerkiksi eroaminen saattaa olla ihmisen henkilökohtaisen elämän suurin kriisi, joka pitkittyessään voi johtaa masennukseen tai jopa […]

Lue lisää