Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Blogi: 18 kuntoutusjärjestelmää ja oikeus kuntoutumiseen

Kuntoutuksesta säädetään nykyisin 26:ssa erillislaissa. Kuntoutuksen isoimmat järjestäjät ovat kunnat. Työeläkeyhtiöillä, Kelalla sekä vakuutus- ja tapaturmayhtiöillä on niin ikään iso rooli kuntoutuksen järjestäjinä, rahoittajina ja tilaajina.

Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmä uudistuu 2019 alkaen perustavanlaatuisesti. Kunnat eivät enää ole sote-palveluiden – kuten eivät myöskään kuntoutuksen – järjestäjiä. Maakunnat ottavat sote-palvelut kontolleen yleisvastikkeellisuuden periaatteella. Tämä tarkoittaa, ettei rahaa voi korvamerkitä mihinkään tiettyyn toimintaan. Ei siis esimerkiksi kuntoutukseen.

Miten käy kuntoutuksen tässä uudistuksessa? Kukapa tietää! Meille on mahdollista muodostua 18 erilaista kuntoutusjärjestelmää. Nyt näitä mikrojärjestelmiä on kuntien lukumäärä, 311 kappaletta. Voisi ajatella, että 18 kuntoutusjärjestelmän ohjaaminen on helpompaa kuin 311:a järjestelmän.

 

Kansallista ohjausta tarvitaan – kuntoutukseenkin. Voi olla järkevää säätää kuntoutukselle kokoava puitelaki, jossa kuntoutusta koskevia velvoitteita ja oikeuksia järjesteltäisiin uudelleen.

Voisi olla myös järkevää, että maakunnat määrittelisivät palvelulupauksessaan oikeuden kuntoutumiseen. Ei siis kuntoutuspalveluun, vaan kuntoutumiseen. Näin huomioitaisiin kuntoutujan oma aktiivisuus, lähipiiri, vertaistukea ja kokemusasiantuntijuutta tarjoavat järjestöt sekä kaikki se, mikä kuntoutumista tukee ja mahdollistaa.

On varmasti yhteiskunnallisesti ja inhimillisesti viisasta järjestellä kuntoutusasiat kuhunkin alueeseen ja paikallisympäristöön sopivalla tavalla. Se mikä sopii harvaanasutulle maaseudulle, ei välttämättä sovellu ollenkaan tiheästi asutulle pääkaupunkiseudulle.

Jotta kuntoutus ei kuitenkaan olisi kaikkialla ja siten ei ehkä missään, tarvitaan kansallista lainsäädäntöperustaa, riittävää ohjausta sekä kuntoutujien ja kuntoutumisen edun ajajia. Lainsäädäntö on monessa mielessä se kivijalka, joka antaa toiminnalle oikeutuksen ja tekee siitä näkyvää.

Kuntoutus on liian tärkeä asia jätettäväksi epämääräiseen ja vellovaan tilaan. Siksi puitelakia, oikeutta kuntoutumiseen palvelulupauksena ja 18 kuntoutusjärjestelmän riittävää ohjausta on syytä käsitellä lainsäädännön valmistelussa tarkkaan.

 

Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Soile Kuitunen bloggaa Kuntoutusportissa kuntoutuksen ajankohtaisista keskustelunaiheista.

 


Sisältö päivitetty 20.12.2017

Kommentoi artikkelia