Suoraan sisältöön (paina enter-painiketta)

Artikkeli

Artikkeli - 19.12.2019

Käytännön vinkkejä SROI-arviointiin. Osa III: Esimerkkituloksia

Blogisarjassa käydään läpi käytännön haasteita SROI-arvion toteuttamisessa. Tämä on kirjoituksen kolmas osa. Voit lukea aiemmat osat tästä ja tästä Edellisessä kirjoituksessa jäimme tilanteeseen, jossa kuvitteellisen esimerkkikahvilan sidosryhmät oli kartoitettu ja SROI-arvioinnin panokset olivat selvillä. On siis aika siirtyä katsomaan tuotoksia. Millaisia hyötyjä kahvilan tärkein sidosryhmä eli sen asiakkaat saavat? Tavalliseen kahvilaan verrattuna tämä kahvila on […]

Lue lisää

Artikkeli - 18.12.2019

Käytännön vinkkejä SROI-arviointiin. Osa II: Esimerkkitapaus

SROI, Social Return On Investment, on arviointimenetelmä, jonka avulla tuodaan esiin sosiaalisia, terveydellisiä tai ympäristöhyötyjä tavanomaisen taloudellisen arvioinnin rinnalla. SROI soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi järjestöjen tekemän työn arviointiin. Tässä kirjoitussarjassa käydään läpi käytännön seikkoja SROI-arvioinnin toteuttamisessa. Tavoitteena on rohkaista järjestöjä itse kokeilemaan SROI-arvioinnin tekemistä suhteellisen yksinkertaisella tavalla. Periaatteessa hyvä lähtökohta on, että lukija on vähintään […]

Lue lisää

Artikkeli - 17.12.2019

Käytännön vinkkejä SROI-arviointiin. Osa I: Mallintaminen

SROI, Social Return On Investment, on arviointimenetelmä, jonka avulla tuodaan esiin sosiaalisia, terveydellisiä tai ympäristöhyötyjä tavanomaisen taloudellisen arvioinnin rinnalla. SROI soveltuu erityisen hyvin esimerkiksi järjestöjen tekemän työn arviointiin. Tästä kirjoitussarjasta ilmestyy useampi osa, joissa käydään läpi käytännön seikkoja SROI-arvioinnin toteuttamisessa. Tavoitteena on rohkaista järjestöjä itse kokeilemaan SROI-arvioinnin tekemistä suhteellisen yksinkertaisella tavalla. (Periaatteessa hyvä lähtökohta on, […]

Lue lisää

Artikkeli - 11.5.2016

Aivoverenkiertohäiriön kuntoutuksen teho ei riipu iästä

Tutkimuksen perusteella kuntoutus antaa yhtä suuren avun potilaille iästä riippumatta. Ikää tärkeämpää on miten paljon kuntoutusta aivoverenkiertohäiriöpotilas saa.

Lue lisää

Artikkeli - 14.4.2016

Tutkimus: Stressinhallinta vähensi sydänpotilaiden oireita

Sydänpotilaiden oireet vähentyisivät ja hyvinvointi lisääntyisi, jos heidän kuntoutuksessaan olisi mukana myös stressinhallintaa. Circulation-lehdessä julkaistusta tutkimuksesta uutisoi Suomessa Uutispalvelu Duodecim.

Lue lisää

Artikkeli - 21.3.2016

Vapaaehtoistoiminnan merkitys ja tilaus kasvussa

Suomessa on toiminut kauan vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvia ryhmiä, etenkin päihde- ja mielenterveystyössä. Viime vuosina omakohtaisen kokemuksen tuoman asiantuntijuuden merkitys ja arvo on ymmärretty myös julkisella sektorilla.

Lue lisää

Artikkeli - 14.12.2015

Fysioterapia-lehti: Tanssikuntoutusta kehitetään aivovamman saaneille

Fysioterapia-lehden 7/15 artikkelissa todetaan, että aivovamman varhainen kuntoutus on arjessa selviytymisen, elämänlaadun ja työkyvyn kannalta todella tärkeää.

Lue lisää

Artikkeli - 20.11.2015

Ammattilaisten tehtävä tarjota myös potilaan puolisolle tukea ja tietoa

Sosiaalisen tuen on todettu lievittävän merkittävästi sairauden aiheuttamaa psyykkistä stressiä, kirjoittavat Mila Gustavsson-Lilius ja Päivi Hietanen Lääkärilehden 47/2015 tieteellisessä pääkirjoituksessa.

Lue lisää

Artikkeli - 28.10.2015

Kuntoutus saatava paremmin osaksi hoitoa

Potilaan tehokas hoito toteutuu vain, jos kuntoutus aloitetaan heti hoidon rinnalla ja se jatkuu saumattomasti hoidon jälkeen, Lääkärilehdessä 41/2015 julkaistussa Näkökulma-artikkelissa todetaan.

Lue lisää

Artikkeli - 26.8.2015

Osatyökykyisen onnistuneessa työllistymisessä työyhteisöllä on ratkaiseva rooli

Kaikille sopiva työ ja työyhteisö -tutkimus- ja kehittämishanke selvitti, miten osatyökykyisten työllistymiseen luotu RATKO-malli toimii työllistymisen tukena erilaisissa työyhteisöissä. Tutkimuksen mukaan työyhteisön kyky vastaanottaa työntekijä, jolla on toimintakykyyn liittyviä rajoitteita, on tärkeämpää kuin työllistyjän taidot.

Lue lisää